ЛУВСАН ЭРДЭНЭЧИМЭГ

Тойрог: Сонгинохайрхан дүүрэг

Боловсрол

1984-1990: БНБАУ-ын Софи хотын их сургууль Биологич мэргэжлээр

1998-2003: Монгол Улсын Их Сургуулийн Хууль зүйн дээд сургууль Эрх зүйч мэргэжлээр

Хувийн хэвшил

1992-1994: "Монос" ХЭАА-н захирал

1994-2008: "Моносфарм трейд" ХХК-ий ерөнхий захирал

2008-2012: "Монос Групп" ХХК-ий дэд ерөнхийлөгч

Төрийн алба

1990-1992: Мал аж ахуйн эрдэм шинжилгээний хүрээлэнд эрдэм шинжилгээний ажилтан

УИХ

2012-2016: Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн