ВАНЧИГ РЭНЦЭНДОРЖ

Тойрог: Говь-Алтай аймаг

ТОВЧ НАМТАР:

1977.10.21 Говь-Алтай аймаг,  Есөнбулаг суманд төрсөн. Ам бүл 4, эхнэр хүүхдүүдийн хамт амьдардаг. 

БОЛОВСРОЛ:

 -1985-1995 онд Говь-Алтай аймгийн 10-н жилийн 1-р сургууль

 -1995-1999 онд Цагдаагийн дээд сургууль

 -2007-2008 онд Удирдлагын академи Төрийн удирдлагын менежер  

АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ: 

-       1999-2000 онд Говь-Алтай аймгийн Цагдаагийн газар хэлтсийн төлөөлөгч

-       2000-2002 онд Говь-Алтай аймгийн Цагдаагийн газар хэлтсийн Эрэн сурвалжлалт хариуцсан төлөөлөгч

-       2002-2003 онд Говь-Алтай аймгийн Цагдаагийн газар хэлтсийн Хэрэг бүртгэгч

-       2003-2007 онд Говь-Алтай аймгийн Цагдаагийн газар хэлтсийн Ахлах хэрэг бүртгэгч

-       2007-2011 онд Говь-Алтай аймгийн ИТХ Тэргүүлэгчдийн нарийн бичгийн дарга

-       2016-оноос Говь-Алтай аймгийн Засаг даргын орлогч

-       2019- оноос Говь-Алтай аймгийн засаг дарга