ШАТАРБАЛ РАДНААСЭД

Тойрог: Говь-Алтай аймаг

ТОВЧ НАМТАР: 

Говь-Алтай аймгийн Алтай хотод 1976 онд төрсөн. Халх.

БОЛОСРОЛ: 

Нийслэлийн 10 жилийн 40-р дунд сургууль

МУИС-ийн Хууль зүйн дээд сургуулийг Эрх зүйч мэргэжлээр төгссөн.
АНУ, БНСУ, Австрали, БНТурк Улсад эрх зүйн бодлогын чиглэлээр дагнасан судлагаа хийж, дунд  болон богино хугацаанд суралцсан.  

АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ

2016 оноос Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

2016-2019 онд Монгол Улсын Их Хурлын Хууль зүйн байнгын хорооны дарга