БАТСҮХ НАРАНХҮҮ

Тойрог: Дундговь аймаг

АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ

1999-2012 онд

"Мон-Уран" ХХК-ийн ерөнхий захирал

2005-2012 онд

"Инвэкс" ХХК-ий ерөнхий захирал

2008-2012 онд

"Дүнжингарав" ХХК-ий ерөнхий захирал

2012-2016 онд

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

2016 оноос

Монгол Улсын Их Хурлын гишүүн

ГАДААД ХЭЛ

Орос

ЦАХИМ ШУУДАН

narankhuu@parliament.mn

ЦАХИМ ХУУДАС

http://narankhuu.parliament.mn