БОРХҮҮ ДЭЛГЭРСАЙХАН

Тойрог: Дорноговь аймаг

"Борхүү Дэлгэрсайхан" "ТӨГССӨН СУРГУУЛЬ, МЭРГЭЖИЛ


1982 онд

Дорноговь аймгийн 1-р арван жилийн дунд сургууль


1987 онд

НАХЯ-ны дэргэдэх Цэргийн дээд сургууль /одоогийн хууль сахиулах их сургууль/ хуульч


АЖИЛЛАСАН БАЙДАЛ


1987-1989 онд

Дорноговь аймгийн Цагдаагийн хэлтэст мөрдөн байцаагч


1989-1992 онд

Дорнод аймгийн Цагдаагийн газрын ахлах мөрдөн байцаагч, тасгийн дарга


1993-2016 онд

“Дорнын говь” ХХК


2004-2015 онд