Багахангай дүүрэг
САМДАН
ЭРДЭНЭБАЯР
Багахангай дүүргийн Засаг дарга
Багахангай дүүрэг
ЛХАГВА
САНЖИЙЖАМЦ
Багахангай дүүргийн ЗДТГ-ын дарга
Багахангай дүүрэг
ФЕЛЬДШИР
МӨНХГЭРЭЛ
Төсвийн ерөнхийлөн захирагч
Багахангай дүүрэг